Sankt Lars uppmärksammas i Domkyrkan den 10 augusti

sankt_lars_domkyrkoforum
På söndag den 10 augusti heter dagen Lars i vår almanacka. Denne Lars heter egentligen Laurentius och var i verkligheten diakon i Rom på 200-talet.

Enligt legenden led han martyrdöden på ett halster den 10 augusti 258. I Lunds domkyrka kan man på flera håll se bilder av Sankt Laurentius, som är en av Domkyrkans skyddspatroner.

sankts_lars_uret

På det astronomiska uret ses han i mitten av den nedre urtavlan och med sitt martyrredskap halstret i handen. Mitt framför högaltaret finns en bronsskulptur föreställande Sankt Laurentius iförd diakonskjorta. Han har blicken fäst mot altaret.

st_laurentius1

Den 10 augusti varje år vändes skulpturen så att han blickar ut över sin församling. Denna dag brukar det också placeras en blomsterkrans invid skulpturen. Även i den Sjuarmade ljusstakens kapell finns en relief som visar Sankt Laurentius tillsammans med Lunds domkyrkas övriga skyddshelgon, nämligen Jungfru Maria och kung Knut den Helige. Denna relief höggs av stenmästaren och arkitekten Adam van Düren på 1530-talet. Reliefen satt ursprungligen utomhus på den stora strävbågen i Domkyrkan sydöstra hörn.

Symbolen för Lunds stift och för Lunds domkyrka är just Laurentius halster. Detta synes på den gula fanan utanför Domkyrkans västra del. Halstret ingår också i Lundabiskoparnas vapensköld.