Fira Domkyrkan den 15 augusti

Domkyrkans grundlades på Marie Himmelfärdsdag för 911 år sedan – tror vi.

Jungfru Maria

Detta firar vi fredagen den 15 augusti 2014 genom att vandra så som gjordes i Lund på senmedeltiden. Vi stannar till vid varje plats där det då fanns en kyrka, lyssnar till berättelsen om platsen, ber en bön och vandrar sedan vidare.

Start kl 10.00 vid Pilgrimsplats Liberiet. Vandringen avslutas i Lunds domkyrka cirka kl 15.00.

Du behöver väl ingångna skor och regnkläder vid behov.

Välkommen att vandra hela sträckan eller bara en del av vägen. Om du bara vill vandra halva dagen kan du vara med 10.00-11.30 eller 12.30-15. Klockan 11.30 (cirka) -12.30 äter vi en enkel lunch på Pilgrimsplats Liberiet mot självkostnadspris. Vandringen kommer att ske under både samtal och tystnad. Ingen anmälan behövs.

Vandringen leds av domkyrkoguide Anita Larsson, pilgrimspräst Anna Alebo, diakon Maria Leijman m fl.

Har du frågor och vill ha information om tider och platser att ansluta längs vandringsvägen? Kontakta Pilgrimsplats Liberiet, pilgrim@lundsdomkyrka.se, 046 35 87 64.