Okända murrester från medeltiden hittade vid Domkyrkan

anita_larsson_utgrävning

Under några veckor gräver Lunds kommun för nya fjärrvärmeledningar längs med Domkyrkan och Domkyrkoforum. Spännande och hittills okända fynd har dykt upp.

Det är Kulturens arkeologer som utför undersökningarna på plats. Många intressanta saker har hittats i jorden. Bland annat flera skelett som en gång begravdes då denna mark tillhörde Domkyrkans kyrkogård.

Man har också hittat murar från tidig medeltid. Dessa murar härrör från byggnader som låg runt Domkyrkan under hela medeltiden. Rester av grundmurar som har tillhört Domskolan och även Kungsgården har också upptäckts. Båda dessa byggnader grundlades redan under 1000-talet. Flera av de nu påträffade murarna är tidigare okända.

Anita Larsson, domkyrkoguide