Mot bättre vetande. Anders Liljas talar om vetenskap och tro.

universitetshuset

Torsdagen den 6 november 2014 kl 19.30-21.00 håller Anders Liljas, professor emeritus i biokemi med strukturbiologi ett föredrag i Hörsalen i Domkyrkoforum.

matrix

Titeln är Mot bättre vetande. En kväll om vetenskap och tro. Det är fri entré, ingen anmälan. Föredraget är ett samarbete mellan Lunds domkyrkoförsamling och Förbundet kristen humanism.

anders_liljas1Anders Liljas.

Information
Veronica Helm Andréasson, 046-35 87 44,
veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se