Endagsretreat i Lund

För anställda vid Lunds universitet och SLU Alnarp
En retreat innebär ett tillfälle till andrum i vardagen. Det är friskvård för själen. Man får dra sig tillbaka, släppa alla krav och få tid för sig själv. Gemenskapen i denna form bygger på gemensam tystnad som är ett uttryck för respekt för den andres behov av stillhet.

Under retreaten erbjuds
• Stunder av meditation och reflektion
• Musik
• Tid till promenader, läsning eller att bara vila i stillheten och hinna ifatt sig själv
• Tillfälle till enskilt samtal med någon av retreatledarna
• Kreativ verkstad

Tid
Endagsretreater i Västerkyrkan i Lund den 27 februari och 10 april 2019 kl 09.00-15.30.

Kostnad
200 kr (frukost, lunch och fika ingår).
Kontantbetalning eller via Swish på plats.

Anmälananmälan
Senast två veckor före respektive datum till Pia Hallberg: pia.hallberg@skane.se.
Max 20 deltagare.
Alla är välkomna, oavsett tro eller tillhörighet.