Till dig som förlorat någon nära

vinterstrand, båt

Att förlora någon närstående är en omvälvande händelse, som förändrar livet för alltid.

Ofta kan det vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation. Därför inbjuder församlingarna i Svenska kyrkan i Lund till samtalsgrupper, som i höst startar efter Allhelgonahelgen.

Information
diakon Maria Leijman 046 35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se