Du kan hjälpa världens barn

kvinna_blått_barn_LJUSSV
I Domkyrkoförsamlingens gudstjänster tar vi kontinuerligt upp kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. I höst kan du också hjälpa genom insamlingen Världens barn och i Svenska kyrkans julkampanj som sätter fokus på barnet och mamman.

Den 3-4 oktober skramlas det på stan till Världens barn. Svenska kyrkan är med i Radiohjälpens årliga insamlingskampanj. Kick off inför insamlingen är den 11 september kl 18.00 i Domkyrkoforum.

Ängel från Betlehem

Under advents- och jultid pågår vår stora insamling till det internationella arbetet. I år sätter julkampanjen fokus på barnet och mamman. Som tidigare år säljer vi i Domkyrkoforum glasänglarna från Betlehem. Ängeln du köper kan ge ett barn rent vatten, sjukvård eller möjlighet att gå i skola. Köp en ängel – var en ängel…

Information
Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se