Vad händer med Peder Winstrup?

andakt_peder_winstrup
Den 11 september 2014 flyttades biskop Peder Winstrups kista ur Domkyrkans krypta. Innan kistan bars iväg firades en kort gudstjänst. Biskopen har legat begravd i Domkyrkan sedan 1680, men kistan har flyttats ett antal gånger.

En förundersökning har visat att Peder Winstrups kropp är sällsynt välbevarad och den kommer därför att bli föremål för en rad undersökningar i ett stort tvärvetenskapligt universitetsprojekt. Vad händer med Peder Winstrup nu? På LUM, webbplatsen för Lunds universitets magasin, kan du läsa mer.

Vem var Peder Winstrup?
Peder Winstrup (1605-1679) tillträdde som biskop i Lund 1638, när Skåne fortfarande var danskt.  Han var en skicklig navigatör i det politiska landskapet och lyckades hålla sig kvar även efter det att Skåne blev svenskt 1658.  Han var också initiativtagare till att grunda Lunds universitet.

Ett kapell för bön och gudstjänst
1875 blev Peder Winstrups kista tillsvidare uppställd i ett av kryptans kapell. Domkyrkan är ett av Sveriges populäraste besöksmål och med tiden har behovet av en tyst plats växt sig allt starkare. I det kapell där kistan nu står finns förlagan till pilgrimkorset för pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Tanken är att skapa ett kapell med pilgrimskoppling på platsen så att kapellet kan användas för sitt ursprungliga ändamål som plats för bön och gudstjänst. Därför flyttas kistan, men innan man gör om kapellet ska murarna undersökas. Vatten från en nergrävd bäck under Sandgatan tränger in i kapellet.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se