5 oktober är ärkeängeln Mikaels dag

bronsängel
Vid båda sidor av kortrappan i Lunds domkyrka finns två förnämliga bronskolonner med änglar längst upp.

De härstammar båda från cirka 1240 och har med största sannolikhet tillverkats i Hildesheim, som under medeltiden var ett berömt metallurgiskt centrum i Europa. Den södra ängeln är ärkeängeln Gabriel och den norra föreställer S:t Mikael, också han en av ärkeänglarna.

Under den första delen av medeltiden var ärkeängeln Mikael mycket populär i Norden. Han betraktades som beskyddare av de dödas själar. I Lund fanns det också en sockenkyrka helgad åt S:t Mikael. Den omnämnes i källorna, men har aldrig påträffats. Man vet dock ganska säkert att kyrkan låg precis där Hemgården på Kiliansgatan nu ligger. Framför Hemgården har det också rests en stenskulpur föreställande S:t Mikael.

På söndag den 5 oktober 2014 är det S:t Mikaels dag i vår kalender.

Anita Larsson, domkyrkoguide