Lunds kyrkor gillar olika och varandra

jan_kjellstromJan Kjellström är studentpräst, ansvarig för Domkyrkoförsamlingens engelskspråkiga arbete och i år ordförande för Lunds kristna råd.

Vi gillar olika. Det gäller också de kristna kyrkorna i Lund som inte alls tycker lika om allt, men som tycker om att samverka.

Varför ska alla tro på Gud på samma sätt? undrar Jan Kjellström som är studentpräst och ansvarig för det engelskspråkiga arbetet i Lunds domkyrkoförsamling. I år är han också ordförande i Lunds kristna råd som är en samarbetsorganisation mellan Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Etiopisk Ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan, EFS och Ad Fontes.

Lunds kristna råd arbetar ekumeniskt, vilket betyder över samfundsgränserna. Samarbete mellan olika religioner kallas religionsdialog.
– Lunds kristna råd finns för att vi vill öka samarbetet. I min drömvärld gör vi saker tillsammans framför allt inom det diakonala området, med att hjälpa samhällets utsatta. 2013 skrev vi ett upprop där vi vädjade till kommunen att göra något för EU-migranterna. Varför inte ha ett gemensamt projekt riktat till de utsatta i Lund? säger Jan Kjellström.

marela_kvinna

För att planera projekt och lära känna varandra äter kyrkornas präster och diakoner lunch tillsammans. De har också möten en gång i månaden med flera representanter från de olika samfunden. I våras ordnande kyrkorna en gemensam fest med knytkalas. Studentprästerna i Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Katolska kyrkan bjöd in till en dag om bön. Vad är bön egentligen? Hur kan man be?

bön

I höst har Jan och Torbjörn Ram, pastor i Equmeniakyrkan och vice ordförande i Lunds kristna råd bestämt sig för att gå runt och fira gudstjänst i alla de olika kyrkorna.
– I framtiden hoppas jag att ett ökat samarbete mellan kyrkorna gagnar människorna i Lund och att vi får fler gemensamma gudstjänstsammanhang där vi kan lära av varandra, säjer Jan Kjellström.

skål