Killar som är kungar på att sjunga

Livligt lugn. Kontrollerat kul. Glad gemenskap. Så kan stämningen beskrivas när seniorgruppen i Lunds domkyrkas gosskör övar sånger på latin.

gosskör11

Ett tjugotal killar har samlats i den stora Mikaelsalen i kapitelhuset bakom Domkyrkan. ”Gloria, gloria, gloria” sjunger de med rena röster. Framför dem kompar körledaren Stina Wennberg på pianot. Bland sångarna sitter också körledaren Cecilia Martin-Löf för att undervisa, hjälpa och kanske hålla ett visst lugn. Men lugnandet behövs inte. Killarna sjunger koncentrerat och de flesta har koll på sina noter, även om vissa blad ligger utspridda på golvet bland gympaskor i olika färger.

gosskör7gosskör10

När kören ska sjunga en ny sång ställer sig Stina Wennberg upp och visar med sina händer. Strofer på latin stiger mot salens tak. Tidig medeltid och nutid möts.

Efter körövningen stannar tre killar kvar för att bli intervjuade. Caspian Florby är 9 år och går i fyran på Internationella Engelska skolan i Lund.

killegosskör19Caspian Florby.

– Jag fick tips om Lunds domkyrkas gosskör av en vän. Det är roligt att man får sjunga olika sånger och lära sig latin. Jag gillar att stå där framme inför alla.

 

killegosskörAlbin Sjögren.

Albin Sjögren är 11 år och går på Bilingual Montesssori School of Lund.

Jag har sjungit i kören i ett år. Det var en körledare på skolan som berättade om Domkyrkan för mig. Det är väldigt roligt att sjunga. Dessutom får vi åka på läger som föreningen ordnar själva.

 

killegosskör15Erik Koch.

Erik Koch går i skolan i Bjärred och har lite bråttom iväg till sin trumpetlektion. Men han gillar att sjunga i kören, berättar han innan han åker vidare.

 

– Det är så inspirerande att få arbeta med så motiverade, unga sångare. Körerna med sitt stora åldersspann skapar verkligen en fin gemenskap, säger körledaren Stina Wennberg.

gosskör_övargosskör_noter

Fakta Lunds domkyrkas gosskör
Domkyrkans gosskör är uppdelad i fem grupper utifrån ålder. Yngst är juniorgrupperna, 6-9 år, som övar en gång i veckan. De får lära sig musik och körsång på ett lekfullt sätt och medverkar vid körens gemensamma konserter.

Seniorgruppen vänder sig till killar som fyllt 9 år. Kören övar måndagar och torsdagar kl 16.00-16.45 och sjunger i två eller tre stämmor. Vissa veckor övar de tillsammans med de äldre grupperna och bildar då en fyrstämmig kör.

När du lämnar seniorgruppen kan du bli Domherre. Domkyrkans tonårskör  övar på måndagar 17.30-18.15. Detta är kören för dig som går på högstadiet/gymnasiet. Kören sjunger en till tre stämmor och här har du chansen att vänja dig vid mansrösten och samtidigt medverka i gosskörens gemensamma konserter.

Cantores Cathedrales är en kammarmanskör med medlemmar i åldrarna cirka 16-25 år. Körens repertoar är bred och innefattar både sakral, profan, modern och klassisk musik. Kören sjunger tillsammans med övriga gosskören tre till fyra gånger per år, och har därutöver självständiga projekt, som manskör eller i samarbete med andra körer. Övar på torsdagar 17.00-19.00.

Juniorer och Seniorer leds av Stina Wennberg och Cantores Cathedrales av Olof Elvstam. Domherrarna leds av båda dirigenterna vid olika tillfällen. Till juniorgrupperna behövs inget sångprov men till de övriga grupperna gör vi en liten uppsjungning. Välkommen att kontakta körernas respektive dirigent för mer information.

Läs mer om Domkyrkans körer för barn och unga.

noter

gosskör8gosskör4