Svenska kyrkan i Lund söker studentpräst till Lunds domkyrkoförsamling

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Studentprästerna är en ekumenisk verksamhet som riktar sig till Lunds universitets studenter och anställda. Arbetslaget består av tre präster (på två tjänster) från Svenska kyrkan och en pastor och en diakon (deltidstjänster) från Equmeniakyrkan. De studentpräster som är anställda av Svenska kyrkan är en del av arbetslaget i Lunds domkyrkoförsamling.

Den verksamhet som erbjuds har fokus på samtal, enskilt eller i grupp, kring själavård, tro, människovärde, andlighet och etik. Studentprästerna leder gudstjänster som en del av Domkyrkans gudstjänstliv. De söker samverkan med universitetets olika organisatoriska enheter som t.ex. institutioner, föreningar, studievägledare, Studenthälsa, kuratorer, kårer och nationer. Studentprästerna är en del av universitetets krisarbete.

Vi söker dig som

  • Vill fungera som samordnare för studentprästverksamheten.
  • Kan hitta nya vägar för att synliggöra studentprästerna i universitetslivet.
  • Har god social kompetens, är lyhörd och äger förmåga att nätverka och möta människor i universitets- och nationsmiljön.
  • Är inställd på att entusiasmera studentprästarbetslaget och bygga team.
  • Är öppen och inriktad på dialog.
  • Värderar ekumeniskt samarbete.
  • Har kunskaper i och erfarenhet av själavårdande samtal.

Upplysningar lämnas av

  • Församlingsherde Fredrik Modéus, 046-358761/0708-240644
  • Studentpräst Josefin Gustafsson Andersson, 046-358747/0768-991295
  • Studentpräst Jan Kjellström, 046-358735/0705-587768

Intervjuer äger rum den 11 november (fm).

Tillträde: 150112 eller efter överenskommelse.

Ansökan, märkt med referensnummer 30/2014, ska vara Svenska kyrkan i Lund, Kyrkoförvaltningen, Box 1096, 221 04 Lund tillhanda senast den 31/10 2014.