Ljusmanifestation på Kristallnatten för judars rätt till trygghet och frihet från antisemitism

pojke3
I en tid när antisemitismen blossar upp igen i Europa, Sverige och Lund är det viktigt att minnas Kristallnatten och visa vårt stöd för den judiska befolkningens rätt till trygghet i vårt lokalsamhälle.

Den 9 november 2014, Kristallnatten, hålls en ljusmanifestation på Domkyrkoplatsen kl 16.15 med anledning av dagen.

Nätverket Tillsammans för Lund arrangerar ljusmanifestationen, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Manifestationen välkomnar alla som stödjer idén om en framtid där fördomar, hat, hot och våld mot judar, romer eller andra personer på grund av etnicitet, religion, sexuell läggning eller andra diskrimineringsgrunder aldrig ska accepteras i Lund.

Samling kl 16.15 vid Domkyrkoplatsen där det blir ljuständning för judars rätt till trygghet och frihet från antisemitism. Efter ljusmanifestationen är det en specialvisning av den prisbelönta filmen Die Welle på Kino. Filmen startar kl 17.00 och kostar 70 kr. Biljett bokas och betalas via Kino. För dig som vill finns möjlighet att diskutera filmen efteråt: Hur vi verkar för ett tryggare lokalsamhälle – på lika villkor?

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena. sjostrand@svenskakyrkan.se