Pilgrimsplats Liberiet renoveras

liberiet1

Pilgrimsplats Liberiet ska under 2015 genomgå en efterlängtad renovering. Från och med den 13 november 2014 stängs Pilgrimsplatsen på husets bottenvåning. Pilgrimsverksamheten fortsätter som vanligt i nya lokaler.

Pilgrimsbön och bibelsamtal
Pilgrimsbönerna är som tidigare Domkyrkans krypta onsdag, torsdag och fredag kl 9.00-9.15. Bibelsamtalen efter pilgrimsbönen är i rummet Donatus i Domkyrkoforum.

Möt pilgrimsvärdar och få information i Domkyrkoforum
Onsdagar kl 10.00-12.00 kan du träffa pilgrimsvärdar på Torget i Domkyrkoforum för att få kartor och aktuell information om vandringar.

På Liberiets ovanvåning kan en del av verksamheten fortsätta till den 1 januari.

domkyrkoforum

Har du frågor
Kontakta gärna pilgrimspräst Anna Alebo, 046 35 87 64, pilgrim@lundsdomkyrka.se