Skola i Betlehem ger flickor en framtid

den_gode_heredens_skola

På julafton går kollekten i Domkyrkans gudstjänster dagtid till Den Gode Herdens skola i Betlehem. Tack vare frivilligt insamlade medel får över 300 flickor en trygg och god start på livet i en orolig tid.

Skolan omfattar förskola, grundskola och gymnasium. Betlehem är för dem som bor där en stängd och sluten stad. Många av flickorna på skolan har aldrig varit i Jerusalem bara en mil bort, aldrig sett havet ett par mil längre bort. Skolan är i denna situation ett fönster mot omvärlden och framtiden.

En av flickorna uttryckte det så här på sin studentexamensdag: Skolan är den plats där mina drömmar föddes om en framtid i rättvisa och fred!

de_minsta_barnen_sjunga1