Samlad hjälp till EU-migranter i Lund med nya Crossroads

crossraods8
Jan Kjellström, präst i Domkyrkoförsamlingen och ordförande i Lunds kristna råd syns till vänster. I mitten skymtar Per Eriksson, tidigare rektor för Lunds Universitet.

Nu är Crossroads Lund bildat. Elva lokala aktörer har gjort gemensam sak och startat en ideell förening, som effektivare kan ge stöd till många människors och gruppers initiativ.

Lunds Kristna Råd kallade samman till ett möte i slutet av förra året och en arbetsgrupp bildades för att förbereda det konstituerande möte som hölls på torsdagen. Per Eriksson, tidigare rektor för Lunds Universitet,  valdes till föreningens ordförande.

– Den gläder mig att vi nu kan få till ett samspel mellan nya och etablerade organisationer i Lund. Och att Crossroads kan ge stöd till de initiativ som redan tagits. Vår främsta uppgift blir att kanalisera resurser, och att ge människor uppmuntran och erkännande för deras insatser, säger Per Eriksson.

– Nu blir det lättare för vår vision att tillgodose alla människors basbehov. Det här tror jag starkt på, säger Joakim Månsson Bengtsson från nätverket Hjälp tiggare i Lund. Samarbete är nyckeln till att göra situationen så dräglig som möjligt för de mest utsatta.

Det är elva lokala aktörer som stöder bildandet av Crossroads Lund. Nätverket är en av dessa som tar plats i den nyvalda styrelsen, tillsammans med kyrkor i Lunds Kristna Råd, Lundaekonomerna Light, Erikshjälpen och några till.

Crossroads Lund ska stödja det redan öppnade härbärget i  Smålands nation. Erikshjälpens nya butik får intäkter som går direkt till socialt arbete i Lund. Ett härbärge i Helgeandsgården väntar på kommunens bygglov. Crossroads Lund kommer att ha en sida på Facebook och öppnar en webbplats inom kort.

Syftet med föreningen är att vara ett nätverk för organisationer och enskilda personer som vill arbeta för och med EU-migranter i Lund och att sprida kunskap och skapa medvetenhet om människor i utsatthet. Crossroads Lund ska främja insatser för människor i utsatthet och på olika sätt tillvarata utsatta människors intressen.

Crossroads har ett öppet medlemskap. För 100 kr kan både privatpersoner och organisationer bli medlemmar.  Crossroads finns för samordning på flera orter i landet, som i Malmö, Göteborg, Stockholm, Jönköping och Linköping.

crossroads_allacrossroads15crossroads10crossroads14crossroads55