Finn rum för samtal våren 2015: Icke-våld, fördomar och försoning

Våren 2015 arrangerar S:t Lukas i Lund och Lunds domkyrkoförsamling samtalskvällar öppna för alla.

Kvällarna i Domkyrkoforum bjuder in till öppen dialog om existentiella frågor, värderingar, mening och sammanhang. Möt Antoon Geels, professor emeritus i religionspsykologi, Maria K Rydinger, präst och projektledare på Fryshuset, Lisa Vinsander, studentpräst i Lunds domkyrkoförsamling och Ulrica Fritzson, initiativtagare till Försoningsgruppen och doktorand i religionsfilosofi.

Tid: 19.30. Plats: Hörsalen i Domkyrkoforum. Fri entré. Välkommen!

Onsdag 28 januari 19.30
Laga världen med icke-våld, medkänsla och andra verktyg
Antoon Geels, professor emeritus i religionspsykologi.

Onsdag 25 mars 19.30
Tro, hopp och fördom – religionen som resurs i mötet med den andra
Maria K Rydinger, präst och projektledare på Fryshuset. Återkoppling av Lisa Vinsander, studentpräst.

Onsdag 20 maj 19.30
Vår existentiella sårbarhet. Om försoning och oförsonlighet.
Ulrica Fritzson, initiativtagare till Försoningsgruppen och doktorand i religionsfilosofi.

S:t Lukas skapar rum för samtal, både det slutna terapirummet och det öppna rummet. S:t Lukas mottagning i Lund erbjuder psykoterapi och andra typer av samtal med fokus på livsfrågor och inre konflikter. www.lund.sanktlukas.se

Information
Maria Leijman, diakon i Lunds domkyrkoförsamling, 046 35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se