Gud 07.07: Der Blaue Reiter

Djup grönska i stilla sommarkvällar. Flanörer som rör sig genom ljus och skugga. Frid. Berg och landskap i helt nya färger, gult, turkos, grönt som övergår i vinfärg. Blått i alla toner och nyanser.

Människor, djur, föremål på väg att förvandlas till abstrakta former. Skönhet med stråk av vemod. Djärva former. Rörelse. Detta är sekunden före. Bara några månader senare bryter första världskriget ut och en värld slås i spillror.

På Lehnbachhaus i München finns en stor samling av måleri av konstnärer tillhörande konstnärsgruppen Der Blaue Reiter. Gruppen grundades av ryska emigranter som Vassily Kandinsky tillsammans med konstnärer som Franz Marc, August Macke och Gabriele Münter. Konstnärerna formulerade aldrig något gemensamt manifest. Titeln på gruppen kommer från en målning av Kandinsky som själv senare sa att namnet sprungit ur Franz Marcs förtjusning över hästar. Många i gruppen intresserade sig för det andliga i konsten. Inte minst Kandinsky som 1911 gav ut boken Om det andliga i konsten och som tillskrev just färgen blått andliga kvaliteter.

1911 publicerades almanackan Der Blaue Reiter med Marc och Kandinsky som redaktörer. Almanackan innehöll essäer och reproduktioner av konstverk. Förhållandet mellan bildkonst och musik utforskades. Utöver verk av kretsens konstnärer fanns här barnmålningar och folkkonst. 1911-1913 genomfördes utställningar på olika platser i Tyskland.

När kriget bröt ut splittrades gruppen. August Macke och Franz Marc stupade i strider. Andra lämnade Tyskland.

Att gå genom salarna i Lehnbachhaus är som att sänka sig ner i ett bad av färger. Just nu pågår en tillfällig utställning som sätter fokus på Marc och Macke och förhållandet dem emellan. Mellan den äldre Marc och den yngre Macke uppstod vänskap. De inspirerade varandra konstnärligt. Kanske uppstår känslan av vemod mitt i färgprakten av att vi vet hur det går sedan.

Målningarna i Lehnbachhaus är räddade åt oss. Genom dem kan vi ana något av ögonblicket innan. Den konstnärliga strävan överbryggar tiden. Också i vårt nu kan konst utmana makten, värna människovärdet och vara en väg att söka det andliga.

Text: Lena Sjöstrand
Foto: Kristina Strand Larsson