Anna Lindkvist Adolfsson ställer ut i Domkyrkans krypta

Aspens löv darrar även vindstilla dagar. Enligt en nordisk legend var Kristi kors tillverkat av aspträ.

Asp Sår Offer är titeln på Anna Lindkvist Adolfssons utställning i Domkyrkans krypta den 7 mars – 12 april 2015.

På Väggen i Domkyrkoforum visas utställningen Herrens tjänarinnor av konstnären.

Utställningen invigs lördagen den 7 mars kl 10.30 direkt efter lördagsmusiken. Anna Lindkvist Adolfsson och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand medverkar. Vårens skymningsstund i Domkyrkan tisdagen den 17 mars 19.30 anknyter till utställningen.

Läs Skånskans artikel om utställningen.
Sydsvenskan skriver också om Anna Lindkvist Adolfssons utställning.

Anders Burman har gjort en längre intervju med Anna Lindkvist Adolfsson. Här finns intervjun.

Anna Lindkvist Adolfsson vill föra dialog med det heliga
I utställningen Asp Sår Offer finns aspen med. Den tillsammans med de övriga verken blir en del av vår meditation under fastan och påskens första tid. Mänskliga erfarenheter av offer och lidande vävs samman med Kristi lidande. Även påsken och det nya livet ryms. Genom Kristi sår kunde de första lärjungarna känna igen Jesus som uppstånden.

Konstnären Anna Lindkvist Adolfsson väljer alltid material efter vad hon behöver för att få fram det hon vill säga. Mest arbetar hon i trä, järn, betong och textil. Det är material hon känner sig hemma med och vuxit upp med. Hennes pappa har en järnverkstad och under Annas uppväxt fanns det även ett sågverk på gården. Aspen vi kan se i skulpturen i kryptan kommer från hennes barndomshem och hon har själv varit med och sågat upp den.

– Det är alltid av stor betydelse för mig var jag ställer ut eftersom jag alltid vill förhålla mig till det specifika rummet. Att ställa ut i ett kyrkorum är en stor utmaning, dels rent rumsligt, kryptan är ett fantastiskt och redan mycket skulpturalt rum. Det viktigaste för mig är att det är ett rum gjort för helighet. Att möta det heliga och föra en dialog med det är vad jag verkligen vill med mina verk. Inga bilder är heliga. Däremot finns det bilder av helighet som kan hjälpa oss att förstå något av det heliga, säger Anna Lindkvist Adolfsson.
Lena Sjöstrand

Läs mer om utställningen i vårnumret av Domkyrkans tidning Finn.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 881 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se