Be och vila på Killans bönegård

”Här är mycket himmel”, får vi ofta höra på Bönegården. Bönerna flera gånger om dagen och det öppna, böljande landskapet utanför, gör att himlen på flera sätt kommer nära.

Strax intill Killans bönegård ligger den medeltida kyrkan i byn, helgad åt S:t Johannes och bemålad inuti av premonstratensmunkarna från Tumathorp. Gården ligger längs Pilgrims-vägen Skåne Blekinge och det är bara en dagsetapp till S:t Olof och Skånes viktigaste pilgrimskyrka.

Bön
När Bönegårdens klocka ringer tre gånger är det tid att gå till bönerummet. Bönerna är öppna för alla. Vi samlas kring det lilla altaret på golvet – en bräda som burits av Östersjöns vågor. Några faller ner på bönekudde eller pall, andra väljer stolen vid väggen. Efter tio minuters förberedelse i gemensam tystnad börjar sången. Den regelbundna bönen bär Killans bönegård. När du kommer som volontär eller gäst en dag eller flera är du med och håller bönen vid liv.
Laudes kl 8.00
Sext kl 12.00
Non kl 15.00 fredagar
Vesper kl 17.30
Completorium kl 21.00
Vesper i Lunds domkyrka onsdagar kl 18.00

Att vara gäst
Som gäst bor du i ett av våra tio enkelrum med tillgång till dusch och
toalett. Kommer du med en grupp pilgrimer finns möjlighet att övernatta
på golv i församlingshemmet intill. Miljön på gården är enkel och avskalad. All mat är vegetarisk. Här finns bönerum, bibliotek, ett Mariarum med
kakelugn och flera olika vandringsvägar. Du är välkommen ensam eller tillsammans med en grupp för en eller flera dagars vistelse. På www.killan.se kan du läsa om de olika reträtter, bönedagar och kurser vi bjuder in till.

Tystnad
Stillhet och tystnad är viktigt på Bönegården. Vid en reträtt är det helt
tyst på och kring gården, förutom under bönerna och enskilda vägledningssamtal med reträttledaren. Under våra bönedagar råder nattystnad från
kl 20.30 på kvällen till morgonbönen. Den som vill äter frukost under
tystnad mellan kl 7 och 7.50. Den som vill samtala under frukosten äter efter bönen mellan kl 8.30 och 9. Bönedagarna levs därefter i stillhet och med gemensam tystnad inför varje bön. Under middagen och kvällsmaten finns möjlighet till gemensamt samtal.

Att vara medlem
Killan är en ideell förening. Arbetet och bönen på gården bärs av Killans medlemmar under ledning av Bönegårdens kaplan. Som medlem kan du
vara med och bära på olika sätt. Under årets olika volontärdagar kan du hjälpa till med att såpa gårdens golv, skörda jordärtskockor, rensa ogräs, städa gästrummen eller något annat som just då behöver göras. Du kan också vara med och bära Killan enbart med din medlemsavgift. Sätt in valfri summa mellan 200 kr och 500 kr på Killans bankgiro 5609-0129. Ange ditt namn och din mejladress så får du Brev från Killan en gång varje månad.

Kontakt
Killans bönegård, Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 292 97 Gärsnäs
0414 23055 | killan@telia.com
Bankgiro: 5609-0129
killan.se | facebook.com/killansbonegard