Interreligiöst panelsamtal om tro och vetenskap

Välkommen till ett panelsamtal mellan Per Eriksson, tidigare rektor vid Lunds universitet, prorektor Cecilia Christersson vid Malmö Högskola Salih Tufekcioglu, företrädare för Alhambra studentförening och Lena Löwendahl, Universitetskyrkan i Malmö.

Moderator: Berhang Miri

Tid

17 mars 2015 kl 17.00

Plats
Orkanen, Malmö Högskola

Fri entré!

Ett samarrangemang mellan Alhambra studentförening, Universitetskyrkan i Malmö och studentprästerna i Lund.

Information
Lisa Vinsander, studentpräst, 046-35 87 36, lisa.vinsander@svenskakyrkan.se