Gud 07.07: Var Jesus rädd?

Vet Jesus på förhand allt om sitt lidande? Är den tredje dagen en realitet för honom när han börjar sin vandring på lidandets och kärlekens väg? Är han någonsin rädd?

Om Jesus är sann Gud och sann människa finns det ingen väg utanför rädslan. Att vara människa innebär att kunna vara rädd.

Skulle Jesus gå genom livet i full vetskap om att han på tredje dagen ska uppväckas från de döda skulle han avlägsna sig från oss och från det mänskliga livet. Det skulle finnas något mänskligt som var främmande för honom. Rädslan och osäkerheten.

Innan han grips och dödas tar han med sig sina lärjungar till en plats som heter Getsemane. Han uppmanar lärjungarna att vaka och går själv djupare in i den mörka trädgården. Han ber att få slippa den stund som ligger framför honom. Sorg, ångest och bävan kommer över honom. Svetten droppar som blod från hans panna. Det här är inte något ”som om”. Det här är verkligt.

Framtiden för honom är, liksom för oss, ett mysterium. Ett mysterium som rymmer rädsla och hopp, smärta och lycka. Jesus lever genom våra prövningar och vår kamp, på riktigt. Till sist kan han då säga – ”Inte min vilja men din”.

När vi prövas, när vi är rädda följer Kristus oss. Gud känner skyddslösheten, utsattheten och rädslan inifrån.

Text Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan
Foto Kristina Strand Larsson