Tro, hopp och fördom – religionen som resurs

– Hur får vi en djupare förståelse för ”den andra”?
– Hur förebygger vi xenofobi, antisemitism, islamofobi, västfobi och kristofobi?
– Hur fördjupar vi debatten i media kring religion?

Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19.30 medverkar Maria K Rydinger, präst och projektledare på Fryshuset i Finn rum för samtal.  Lisa Vinsander, studentpräst i Lunds domkyrkoförsamling ger återkoppling.

Finn rum för samtal är ett samarbete mellan Lunds domkyrkoförsamling och S:t Lukas i Lund. Kvällarna i Domkyrkoforum bjuder in till öppen dialog om existentiella frågor, värderingar, mening och sammanhang.

S:t Lukas skapar rum för samtal, både det slutna terapirummet och det öppna rummet. S:t Lukas mottagning i Lund erbjuder psykoterapi och andra typer av samtal med fokus på livsfrågor och inre konflikter. www.lund.sanktlukas.se

Information
Maria Leijman, diakon i Lunds domkyrkoförsamling, 046 35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se