Öppen föreläsning med Fredrik Modéus

Den 14 mars 2015 medverkar Fredrik Modéus, församlingsherde i Domkyrkoförsamlingen och biskop electus i Växjö stift i Lunds domkyrkas vänners öppna föreläsningsserie.

Fredrik Modéus talar om Att bygga församling – tankar kring kyrkans framtid. Plats är Hösalen i Domkyrkoforum. Tid: kl 10.45. Alla är välkomna.

Lunds domkyrkas vänner vänder sig till alla intresserade. Du kan komma när du vill utan att anmäla dig. Vill du veta mer, kontakta Veronica Helm Andréasson, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se, 046 35 87 44.