Ta hissen från dopkapellet till kryptan

Nu är Domkyrkans nya hiss installerad och klar. Hissen går mellan dopkapellet och kryptan och är ett led i att göra Domkyrkan tillgänglig för alla.

Vill du använda hissen, kontakta någon av Domkyrkans vaktmästare.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se