Var med och avtacka biskop electus Fredrik Modéus

Annandag påsk den 6 april 2015 avtackar vi Domkyrkoförsamlingens församlingsherde, biskop electus i Växjö stift, Fredrik Modéus.

Högmässa firar vi kl 11.00 i Domkyrkan, därefter är det kyrkkaffe med avtackning i Domkyrkoforum. Alla är varmt välkomna.