Stilla veckan i Domkyrkan

Under stilla veckan följer vi Jesus upp till Jerusalem, finns med vid hans kors och vandrar med kvinnorna till den tomma graven.

I Skärtorsdagens mässa aktualiserar vi Jesu sista måltid med sina vänner. Under långfredagen är korset och Jesu död i centrum. I gravläggningsgudstjänsten överlämnar vi honom till gravens vila. I påsknatten gestaltas undret. Död vänds till liv och sorg till glädje. Kryptan får vara Jesu grav och ur brunnen hämtar vi vatten för att förnya vårt dop. Sedan fortsätter påskens firande under de femtio glädjerika dagarna fram till pingst. ”Livet vann, dess namn är Jesus.”

Måndagen den 30 mars kl 18.30 är det passionsandakt i högkoret. Präst är Josefin G Andersson.

Tisdagen den 31 mars kl 18.30  framför Malmö kammarkör Matteuspassionen av J. S. Bach i Lunds domkyrka. Dirigent är Dan-Olof Stenlund. Biljetter säljs vid Domkyrkans entré kl 17.30-18.30.

Onsdagen den 1 april firar vi Vesper i kryptan 18.00. I mittskeppet blir det en enkel mässa kl 18.30. Den övergår direkt i framförandet av Nordisk mässa. Musik Sven-David Sandström, text Tomas Tranströmer. Mogens Dahl Kammerkor sjunger. Konserten direktsänds i Sveriges radio. Fri entré.

Skärtorsdagen firar vi skärtorsdagsmässa kl 18.30. Altaret kläs av. Efter mässan är kyrkan öppen för tystnad. Kerstin Hesslefors Persson är predikant, Lena Sjöstrand celebrant och Stefan Ekblad är organist.

Under Långfredagen firar vi tre gudstjänster. 11.00 är det långfredagsgudstjänst, Fredrik Beverhjelm är präst. Korsandakt 15.00 gravläggningsgudstjänst i kryptan 17.00. Präst är Lena Sjöstrand. Tomas Willstedt är musiker. En pilgrimsvandring startar kl 12.00 i Klosterkyrkan. Vandringen avslutas med Korsandakten i Domkyrkan kl 15.00

Efter gravläggningsgudstjänsten stängs kryptan och hålls stängd under påskafton.

Påskafton är en dag av stillhet och väntan. 23.30 samlas vi till påsknattsmässa som leds av biskop Johan Tyrberg.

Påskfirandet fortsätter i påskdagens högmässa kl 11.00 Högmässa. Veronica Helm Andréasson är predikant och Fredrik Modéus är celebrant. Janåke Larson och Stefan Ekblad är musiker.

17.00 firar vi Holy Communion Service, ledd av Jan Kjellström.

Annandag påsk firas högmässa kl 11.00. Predikant är Fredrik Modéus och celebrant Kerstin Hesslefors  Persson. Under kyrkkaffet efter högmässan avtackar vi Domkyrkans församlingsherde och biskop electus i Växjö stift Fredrik Modéus.