Följ med på en ekumenisk eko-vandring till Paris

Världens ledare står inför stora utmaningar på klimattoppmötet i Paris i december 2015. Kyrkan vill göra det möjligt för var och en att uttrycka sig, göra sin röst hörd och sända uppmaningar till ledarna på toppmötet. Följ med på en eko-vandring till Paris.

Den 10 juli 2015 startar en ekumenisk pilgrimsvandring i Uppsala. Den 10 september når vandrarna Lund, där det är ett rikspilgrimsmöte den 11-13 september. Pilgrimsvandringen fortsätter genom Danmark för att i Flensburg ansluta till den norsk-dansk-tyska vandringen mot slutmålet i Paris första veckan i december. Syftet är att knyta samman Sverige och Finland med en internationell pilgrimsvandring till klimatmötet i Paris inom ramen för det nationella projektet Act Now for Climate Justice.

Den som vill kan vandra hela vägen, men det blir också en form av en stafettvandring där man börjar och slutar på olika platser längs vägen.

Du kan också vandra en dag, den 10 september, mellan Bjärred och Lund.

Här ser du hur vandringen går genom Skåne.

Vid denna långa vandring låter vi vattnet bli symbol för det som förenar oss alla, människor på denna jord och de livsförutsättningar som nu är hotade. Några droppar vatten som samlas in på de olika rastplatserna längs vägen, som bärs fram till det slutliga målet. En vattenflaska – den omvända vattenflaskan – som till skillnad från den vanliga flaskan, full vid starten och tom vid målet, tvärtom är tom vid starten och fylld vid målet, med både konkret vatten och förhoppningar och böner.

Läs mer om eko-vandringen.

Information
Anna Alebo, pilgrimspräst, 046 35 87 64, anna.alebo@svenskakyrkan.se