Om bön i världen – 70 år efter Dietrich Bonhoeffers avrättning

Välkommen till en kväll om Dietrich Bonhoeffer och om bön i världen.

Medverkande är biskop Martin Lind. Tid: 9 april 2015 kl 19.30. Plats: Domkyrkoforum.
Arrangörer är Lunds domkyrkoförsamling och Förbundet kristen humanism.

Information
Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se