Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn firar de vita bussarna

I år är det 70 år sedan Folke Bernadottes och Röda Korsets vita bussar transporterade 15 000 fångar från koncentrationslägren till Sverige. Det uppmärksammar Svenska Gustafskyrkan och Sveriges ambassad i Köpenhamn med en minnesmanifestation med föredrag, utställning, film, musik och gudstjänst den 11-12 april 2015.

Utställningen finns sedan kvar till den 19 april.

Gustafskyrkan i Köpenhamn var en av stationerna på vägen till tryggheten i Sverige
och erbjöd vård till sjuka flyktingar. Jubiléet tar avstamp i Bernadottes räddningsaktion och går vidare i det svenska humanitära engagemanget.

– I krigets slutskede tog Sverige emot ett stort antal flyktingar. Bernadotte förhandlade med Himmler som hade hand om lägren. De vita bussarna utgick från regementet i Hässleholm och bildade karavaner ledda av militära befäl och uniformerade sjuksystrar. Svenska Gustafskyrkan hade en aktiv del i processen. Här fick flyktingarna vila innan de reste vidare. Äldre danska damer som var små flickor då berättar om hur de fick hålla upp grindar och se hur människor i randiga kläder bars in i kyrkan. Flyktingarna var bara skinn och ben och fick matas med flytande föda, säger Pelle Lidbeck, kyrkoherde i Svenska Gustafskyrkan och en av de ansvariga för utställningen.
de vita bussarna

Även under tidigare skeden av kriget hade Svenska Gustafskyrkan en aktiv roll. I källaren fanns en klinik där danska motståndsmän plåstrades om. De kunde inte vända sig till de vanliga sjukhusen. Det finns berättelser om att kyrkan gömde vapen åt motståndsrörelsen. En kvinna minns att pistoler lär ha lagts i altaret.

Det var framför allt skandinaver som hämtades av de vita bussarna, men även andra fick följa med. Judar från andra delar av Europa, danska motståndsmän och poliser, fransmän och polacker som tillfångatagits tyskarna räddades nu via Danmark till Sverige.
– I Danmark är minnet av andra världskriget fortfarande smärtsamt levande. Utställningen vill inte bara berätta om en historisk händelse utan även vara ett tecken för framtiden att medmänsklighet, engagemang och humanitära gärningar är det som leder till en bättre värld, säger Pelle Lidbeck.

Här finns hela programmet för De vita bussarna – 70 år av humanitärt arbete.

Text Kristina Strand Larsson
Foto Svenska ambassaden i Köpenhamn