En gyllene fläta ska hänga från Domkyrkans torn

Mellan kulturnatt och konstkväll, den 19 september-17 oktober 2015 kommer en blond hårfläta, cirka 1,5 x 30 meter, att hänga ner från Domkyrkans södra torn.

Flätan är utförd av sammanflätade tunna nylonrep, som är ljus- och väderbeständiga. Konstinstallationen uppträder som en plötslig uppenbarelse. Dess gyllene färg och glans, dess runda, mjuka form och mångfasetterade struktur står i stark kontrast mot den strama arkitekturen. Den blonda hårflätan ger en lekfull och poetisk karaktär åt Lunds domkyrka och skapar en sagolik atmosfär i stadens rum.
Vi har ingen möjlighet att ”förstå” Gud med förnuftet. Den gudomliga verkligheten kan bara uppenbaras för oss genom erfarenheter, som inte kan uttryckas i rationella begrepp. Det är upplevelser som går utöver språket och det rent logiska. Kärleken är en sådan välsignelse från ovan. Kärleken är kraften som gör oändligt utvidgning och frihet möjliga, den sanna länken mellan människa och Gud, stegen som förbinder himmel och jord.

Den blonda hårflätan är det gyllene repet på vilket prinsen klättrar upp till sin prinsessa. Den blonda hårflätan är den gyllene tråden som bygger upp våra livs vävnad och samtidigt binder oss samman. Den blonda hårflätan är kärlekens allomfattande och uppåtbärande kraft.

Under samma period som den gyllene flätan hänger från tornet, planeras en ljudinstallation i Domkyrkans krypta där inspelade hjärtslag förstärker upplevelsen av att vara inne i en kropp. Om vi tänker oss Domkyrkan som en kropp är just kryptan hjärtat.

Hjärtat är också kärlekens hus. Innehållsligt binds ljudinstallationen och Den gyllene flätan samman. I kryptan möter också en serie objekt av vit spets och tunna vita tyg, samt vit paraffin som skapar ett spel med ljus och skugga, en bild av människans existentiella villkor.

 

I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den.
Första Mosebok 28:12.

Gud sade: Jag skall vara med dig och skydda dig vart än du går.
Första Mosebok 28:15.

och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
Första Korinthierbrevet 13:2b

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
Första Korinthierbrevet 13:13

Maja Spasova, konstnär
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan och ansvarig för konstverksamheten i Domkyrkan