Svenska kyrkan gör omedelbara insatser i Nepal

Svenska kyrkan anslår 1 miljon kronor till omedelbara insatser för de drabbade i jordbävningen i Nepal på lördagen, och har beredskap att skicka ut specialister på psykosocialt arbete.

Jordbävningen som drabbade västra delen av Nepals huvudstad Kathmandu mätte 7.9 på Richterskalan och är den starkaste i regionen på 81 år. Förödelsen är enorm, dödstalen fortsätter att stiga och de mänskliga behoven är mycket stora. Sjukhusen är överfulla, tusentals människor är hemlösa och tvingas sova på gatan.

Svenska kyrkan finns redan på plats genom det internationella nätverket ACT Alliance, och är dessutom beredd att på kort varsel sända personal för psykosociala insatser. De mest akuta behoven för de drabbade är mat, vatten, filtar, kläder, medicin, tält och psykosocialt stöd. Dessutom behövs sökteam och spårhundar för att leta efter offren.

Svenska kyrkans internationella arbete vädjar om gåvor till de jordbävningsdrabbade. SMS:a ordet NEPAL till 72905 och bidra med 100 kronor. Bidrag kan också ges via PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223, märk gåvan NEPAL.