Gud 07.07: Kulturdiakoni

Psalmdiktaren, författaren och prästen Olov Hartman föddes den 7 maj 1906 och dog den 28 april 1982. Det ger anledning att aktualisera hans liv och verk denna vecka.

För många är nog Olov Hartman främst känd som psalmdiktare. Han har bland annat skrivit texten till psalm 74 Du som gick före oss till musik av Sven-Erik Bäck. Melodin är från 1959 och texten från 1968. I början upplevdes ibland tonspråket som främmande och lite svårt. I dag är det en älskad psalm som knyter samman nattvardens bröd och brödet i världen.

Förbindelsen mellan liturgi och diakoni, mellan sakrament och tjänst för nästan, är karaktäristisk för Hartmans teologi.

Hartman var en viktig röst i kyrkans kulturarbete. Under de år han var direktor för Sigtunastiftelsen var kulturkonferenserna många och samtidsfrågorna debatterades. De som samtalade kom från olika delar av samhället och Sigtunastiftelsen blev en plats där vitt skilda perspektiv kunde brytas mot varandra.

Hartman myntade begreppet kulturdiakoni. Kyrkan har, menade Hartman, ett ansvar att engagera sig i kulturlivet. När villkoren för konsten i ett samhälle hårdnar bör kyrkans diakonala hållning leda henne till att värna konstnärers möjlighet att utöva sin konst. Kyrkan behöver inte alltid ha så mycket att säga. Det är också viktigt att lyssna, uppleva och vara del av samtal och händelser på kulturens område. Inte ställa sig utanför. Istället ledas av nyfikenhet. Bidra med pastorala och teologiska perspektiv i samtidens samtal – det var Hartmans hållning. Saknas teologisk reflexion i litteratur- och teaterkritik skriv då själv, uppmanade Hartman. ”Också på kulturens område måste finnas utrymme för den kyrkans otålighet som kallas diakoni.” säger han och framhåller att

”Kyrkan ska vaka över att kulturkritiken i samhället också innehåller teologisk kritik.”

Hållningen är relevant också för oss. Teater, konst, musik, litteratur och dans ger kunskap om människan och tiden. När tron och teologin får oss att upptäcka någon annorlunda nyans, låt oss dela med oss av det till andra och bli del av samtalet om livet just nu.

Det går också att vända på begreppet kulturdiakoni. Det vill säga fundera över hur kulturutövare gör tjänst åt andra genom sitt sätt att utforska existensen och kanske också gå in i rum och erfarenheter som inte alltid är så lätta att närma sig.

Hartmans kultursyn stod i samklang med texten i psalm 74 där Kristus går före oss in i ångest, bär vår skuld in i förlåtelsen och sänder oss med fred och bröd i en trasig värld. 1952 formulerade han sig så: ”Konsten skall inte förgylla verkligheten, utan avkläda den intill själva benknotorna.”

Text Lena Sjöstrand
Foto Kristina Strand Larsson