Retreat i vardagen

En retreat kan ge närvaro och stillhet mitt i livet genom meditativ bön.

Bön och fördjupad gudsgemenskap kan vara något vi längtar efter men har svårt att finna tid och form för mitt i det vardagliga livet. Retreat i vardagen är till för dig som vill komma närmare Jesus och kanske finna en god rutin för ditt böneliv.

Retreaten genomförs under ca tio veckor, huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagarna inleder retreaten med två gemensamma kvällar och under de följande veckorna behöver var och en kunna avsätta en halv timme för bön varje dag. Retreaten avslutas med en gemensam återsamling i gruppen. Varje deltagare har en personlig andlig vägledare som man träffar för samtal en gång varannan vecka under retreaten.

Retreaten följer Frans Jalics bok: ”De andliga övningarna i kontemplativ form”. Frans Jalics SJ är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och de Andliga Övningarna har han utarbetat en retreat där varseblivningen och närvaron står i centrum.

Datum, tid och plats
Retreat i Vardagen startar med två gemensamma kvällar:
24 september kl 17-19 och 1 oktober kl 17-19. Avslutning sker gemensamt den 3 december kl 17-19.

Alla träffar är på Andréasgården, Rosenholms allé 10, Malmö.
OBS, begränsat antal deltagare!

Kostnad
Pris: 180 kr för boken (det finns böcker att låna)

Anmälan
stefan.gummesson@svenskakyrkan.se
(ange: namn, epost / postadress och telenr, så hör vi av oss)

För kontakt och information
Anna Alebo, präst i Lunds Domkyrkoförsamling
046-358764, anna.alebo@svenskakyrkan.se

Therese Jadeland, präst i Fosie kyrka
040-27 92 82, therese.jadeland@svenskakyrkan.se

Stefan Gummesson, präst i S:t Andreas kyrka
040-27 90 89, stefan.gummesson@svenskakyrkan.se

Ida Wäreborn, präst i S:t Johannes kyrka
040-27 91 59, ida.wareborn@svenskakyrkan.se

Marie Berneli, diakon i S:t Matteus kyrka
040-27 91 86, marie.berneli@svenskakyrkan.se

Lars Törnqvist, präst i Husie kyrka
040-27 93 60, lars.tornqvist@svenskakyrkan.se

”Mina möten med människor under ett mer än 35 år långt arbete som själasörjare har lett mig till övertygelsen att sökandet efter Gud äger rum i själens djupaste skrymslen hos människor med de mest skilda levnadssätt och att de inrättar sitt liv utifrån detta sökande. Ibland finner dock många våra organiserade religiösa strukturer och vårt själavårdande arbete alltför komplicerade, alltför omständiga och indirekta. Inte sällan står sådant i vägen för det gudomliga.

Människor söker egentligen en enkel, spontan och omedelbar kontakt med Gud. Denna enkla väg, som kännetecknas av sin omedelbarhet i förhållande till Gud, kallar man kontemplation”.
(F. Jalics)

Röster från tidigare deltagare
”Hjälper mig att ta mig tid till regelbunden gemenskap med Gud – till bön och tystnad.”

”Veckor som gett mig främst övningar men också teori i att komma Gud nära.”

”Jag är tacksam för den nåden som finns för mig hos Gud. Det hjälper mig att få vara och ha en mer genuin närvaro gentemot mig själv och andra.”

”Retreaten blev en hjälp för mig att få mer disciplin i mitt böneliv.”

”Jag har blivit mer närvarande i mig själv och i vardagen här och nu. Jag känner att det är där Gud väntar på mig.”

”Min retreat i vardagen har handlat om att ytterst konkret komma närmare Gud. Jag har blivit inbjuden till ett naknare möte med Gud. Detta har lett till
en djupare förståelse för Guds kärlek och omsorg och en större längtan efter att befinna mig i Guds närhet.”

”Det var en berikande upplevelse av gemenskap och andlig fördjupning för mig. Det väcktes en längtan att fortsätta.”

”Denna retreat har varit otroligt givande för mig. Tiden jag avsatt varje dag för mig själv och med Gud har berikat mitt liv. Jag förnimmer ett lugn inom mig som jag fått under dessa veckor. Jag upplever även att jag numera lättare kan komma ner i varv, vilket är behövligt i livets alla ”måsten”. Jag upplever också att jag har lättare att sålla bort intryck från media, tidningar, internet m.m. För att istället kunna fokusera på mer väsentliga saker. Jag kan varmt rekommendera denna retreat till mina medmänniskor.”