Sommar-numret av Finn är här

Domkyrkans tidning Finn är gratis. Du kan hämta tidningen i Domkyrkan, Domkyrkoforum, på Lunds turistbyrå och stadens hotell.

Här finns Finn 2-2015 att läsa digitalt.

Här finns tidigare nummer av Finn.