Gud 07.07: Fördomsfulla, inskränkta och dömande?

Vad kännetecknar egentligen en god kristen? Ja, på den frågan kan det finnas olika svar.

En del svar betonar kanske god moral, personlig fromhet och ett rättskaffens leverne. Andra lyfter kanske istället fram ord som kärlek, medlidande, ödmjukhet och förlåtelse.

Allt detta är givetvis viktigt, men samtidigt är det nog tyvärr så att om man frågar folk i allmänhet, vad det är som kännetecknar kristna människor, så får man ofta helt andra svar. För många har nämligen ordet kristen kommit att bli synonymt med fördomsfulla människor med en inskränkt och dömande syn på andra.

Den amerikanske författaren John Michael Talbot som själv är kristen och som grundat ett kloster skrev för något år sedan så här i en tidningsartikel: ” Det gör mig ont att se den dömande attityden hos dem som kallar sig Jesus efterföljare….Man kan få höra kristna säga saker som ” Gud hatar homosexuella”, ” Lås in brottslingarna och släng bort nyckeln och ” Ut med invandrarna. det är ju faktiskt vårt land”. Alltför ofta verkar folk som säger sig älska Gud sakna minsta gnutta kärlek till andra”. Hur har det då blivit så här?

Ja, egentligen är det inget nytt problem. I den gångna söndagens evangelietext kritiserar Jesus de skriftlärda och fariséerna för deras egenrättfärdighet och deras dömande attityd, men samtidigt verkar det ju som om han höjer ribban ytterligare. Vad Jesus gjorde var att han klargjorde skillnaden mellan lagens kodifierade bokstav och Guds egentligen vilja.

Enkelt uttryckt – att följa lagen är ju alltid mycket enklare än att älska sin medmänniska och att känna medlidande med henne. Ändå är det detta som är lagens yttersta syfte och Guds vilja. Fariséerna uppfyllde lagen till punkt och pricka, men kom tillkorta inför kärleken. Efterföljelse handlar därför aldrig om dyrkan eller rigid laglydnad.

Efterföljelse i kristen mening kan faktiskt aldrig handla om enbart laglydnad helt enkelt eftersom det inte går att formulera en lag som säger att en människa som misslyckat ändå har rätt till medkänsla. Istället handlar efterföljelse om att se på världen och människorna med Jesus ögon. På det sättet måste vår rättfärdighet överträffa de skriftlärda och fariséerna – vi måste möta människor med kärlek och barmhärtighet precis som Jesus mötte människor med kärlek och nåd.

Jesus skärper alltså lagen och inför de krav som kärleken ställer på oss kommer vi alla till korta. Men även i vårt misslyckande och i vår svaghet möter vi Guds kärlek. Det är i mötet med denna gränslösa kärlek vi kan lära oss den sanna efterföljelsen. Vi är utvalda av Gud, inte för att vi är goda, inte för att vi har presterat något, inte för att vi är duktiga utan för att Gud är god och älskar oss. Att på detta sätt leva av nåd och försöka ge vidare något lite av denna kärlek det är att vandra i Jesu fotspår.

Några ord av den helige Fransiskus skall få avsluta: ”Salig den människa som har tålamod med sin nästas tillkortakommanden, på samma sätt som hon skulle vilja att hennes nästa hade det med henne i en liknande situation”.

Text Jan Kjellström, studentpräst och ansvarig för Domkyrkans engelskspråkiga arbete
Foto Kristina Strand Larsson