Gud 07.07: Se människan

Söndagen den 23 september 2015 vigdes nio kvinnor i Lunds domkyrka till diakoner för tjänst i Lunds stift.

I den fina högmässan gav de sina löften som bland annat säger att diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Nu ska de ut i sina församlingar, tillsammans med medarbetare och församlingsbor gestalta Guds kärlek. Uppdraget är inte bara diakonernas. Alla har ett ansvar.

På söndag den 30 september är det också traditionellt diakonins dag och september månad är diakonins månad under temat Diakoni mer än ord.

Nu kan vi ta tillfället att reflektera över vår roll som människa och medmänniska. Vi kan inte ensamma rädda världen. Tillsammans kan små steg av medmänsklig värme, visad barmhärtighet och reflektion kring mänskliga rättigheter föra oss närmre varandra i solidaritet.

Vid köksbordet kan vi föra samtal kring det som händer i världen, i samhället och reflektera över det tillsammans. Här finns plats för de lågmälda samtalen, likväl som de väldiga diskussionerna som gör att vi förstår varandra bättre. Vid soffbordet delar vi tankar kring det som berör oss på djupet. Vid altaret kan vi hämta kraft, lämna våra bördor och ta emot Guds kärlek.

Att visa barmhärtighet betyder att vi har empati. Ett hjärta för de olyckliga. En av de mest kända liknelserna handlar om den barmhärtige samariern som tog hand om en överfallen man. Jesus kallar oss Gå du och gör som han! (Lukasevangeliet 10)

Text Maria Leijman, diakon
Foto Kristina Strand Larsson