Soffsamtal om sinnlighet, kroppen och Luther

Den 30 september 2015 kl 19.30 samtalar Elisabeth Gerle, präst, forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och adjungerad professor i etik vid Uppsala universitet och författaren och kulturjournalisten Maria Küchen, i soffan i Domkyrkoforum.

Utgångspunkt för samtalet är Elisabeth Gerles nya bok Sinnlighetens närvaro – Luther mellan kroppskult och kroppsförakt.

Fri entré. Välkommen!

Information
Veronica Helm Andréasson, präst i Domkyrkoförsamlingen, 046 35 87 44, Veronica.HelmAndreasson@svenskakyrkan.se