Söndagskväll i katedralen hösten 2015

– Ord, toner och bilder, en enkel mässa i övergången mellan söndag och vardag. Söndagar kl 19.00.

Hösten 2015
6 september Lyrik och musik
Medverkande: Josefin G Andersson, Inger Ohlén Reingold och Stefan Ekblad

20 september Störst av allt är kärleken
Medverkande: Josefin G Andersson, Inger Ohlén Reingold och Stefan Ekblad

4 oktober Att vara ett hjärta – söndagskväll i anslutning till Maja Spasovas ljudinstallation i kryptan
Medverkande: Schola Lundensis under ledning av Johannes Hedin

18 oktober Avslutning av Efterklang och försmak, Lunds kördagar

15 november Söndagskväll i höstens tid