Världens barn har insamlingscentral i Domkyrkoforum

I år pågår insamlingen för Världens Barn den 25-26 september och den 2-3 oktober 2015. Central för insamlingen i Lund är Domkyrkoforum.

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling som genomförs varje år tillsammans med SVT, Sveriges Radio och tjugotvå humanitära organisationer. Jennie Silis,  jennie.silis@varldensbarn.se är ansvarig för insamlingen i Skåne.

Världens barn hjälper på lång sikt
Världens Barn i Skåne har också fått ta emot en del frågor angående flyktinghjälp efter de senaste dagarnas fruktansvärda bilder. Världens Barn arbetar inte med katastrofhjälp. Den insamling som vår uppdragsgivare Radiohjälpen nu har startat med anledning av situationen för människor på flykt och Världens Barninsamlingen kompletterar istället varandra.

Världens Barn arbetar med långsiktiga projekt för hälsa, utbildning och en värdigare framtid för världens mest utsatta barn. Flera av de projekt som får stöd av Världens Barn arbetar med barn på flykt, t ex i Libanon, Afghanistan och Sudan. I Libanon finns ett projekt med stöd från Världens Barn som är ett skyddsprogram för syriska flyktingbarn, för att skapa säkra miljöer för barnen och se till att de får tillgång till utbildning. Men Världens Barn arbetar på många platser i världen och i många ”tysta kriser” också. Projekten syftar till att minska barns utsatthet genom utbildningsinsatser, förbättrad hälsovård, jämställdhetsarbete, katastrofförebyggande (t ex genom cyklonskydd i Bangladesh) och genom insatser för att förhindra människohandel, könsstympning och barnarbete. Världens Barn arbetar även med påverkan på samhälle och strukturer för att stärka barns situation.

Vill du hjälpa akut?
Människor i akuta situationer såsom de som är på flykt från t ex Syrien nu och vid jordbävningen i Nepal tidigare år behöver akut hjälp och det är viktigt att de får. Vill du stödja detta akuta arbete kan du hjälpa genom Svenska kyrkan, Radiohjälpens katastrofinsamling eller dito hos Röda Korset, Rädda Barnen, UNHCR eller andra organisationer med 90-konto och vana i att arbeta i katastrofsituationer. Vill du skänka kläder eller lite av sin tid kan man gärna kontakta t ex Röda Korset eller Rädda Barnen som finns lokalt i de flesta kommuner i Sverige, där finns volontärverksamhet bland annat för att stödja ensamkommande ungdomar och andra nyanlända i Sverige.

Vill du veta mer om Världens Barn?
jennie.silis@varldensbarn.se
www.varldensbarn.se
facebook.com/varldensbarn