Öppna föredrag med Lunds domkyrkas vänner våren 2016

Varje termin arrangerar Lunds domkyrkas vänner öppna lördagsföredrag om olika ämnen. Alla är välkomna till intressanta föreläsningar i Domkyrkoforum.

Plats och tid
Domkyrkoforum kl 10.45. Inleds med kaffe.

Program våren 2016

13 februari
Från Karlshamn till Lund
Johan Tyrberg, biskop. Laurentiisalen.

19 mars
Kyrkorummets liturgi
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan. Hörsalen.
Därefter årsmöte med lunch. Laurentiisalen.

23 april
Kristna i Mellanöstern
Samuel Rubenson, professor. Laurentiisalen.

19 maj
Kyrktur. Särskilt program meddelas senare.

Information
Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se.