Gud 07.07: Att kommunicera

Människa, försök att låta bli att kommunicera…

…Det går inte. Du människa är skapad för att kommunicera. Barnet föds med 100 språk, men berövas 99. Så skrev pedagogen Loris Malaguzzi i en dikt, som blev programförklaring för Reggio Emilas pedagogiska profil.

Den berövade människan begränsas i sin kommunikation. I sin begränsning kommunicerar hon bristfälligt. Det kristna evangeliet handlar om att hela det som brustit, befria från det begränsande och återföra det som gått förlorat. Samtidigt försvarar kristen tro ett människovärde till 100 procent redan i det brustna innan full frihet är vunnen.

Ordet kommunikation har sin rot i det communicare och betyder att göra gemensamt. Den kristna kommunikationen bestäms av dess riktning och den personliga relationen till Jesus Kristus.

Jag prövar 7 kännetecken för kristen kommunikation, som läker och öppnar: För det första ett öppet hej och välkommen. För det andra att medmänniskan är i fokus, om möjligt ansikte mot ansikte och alltid så personligt det bara går. För det tredje handlar det om en inbjudande plats för möte. Och för det fjärde en mötesplats ger rum för den berättelse som växer och får färg, då den förmedlas med hjälp av alla sinnen. Fem sinnen med plats även för känsel, doft och smak är det femte tecknet. För det sjätte stärks kommunikationen av mötesformer som ägnas omsorg. Det sjunde tecknet är att människor stärker sina relationer till varandra i de laterala nätverk som får ersätta de konserverande hierarkierna.

Text Martin Garlöv
Foto Kristina Strand Larsson