Visning av skrudkammaren

Följ med på visning bland guldbroderade mitror och purpurglänsande kåpor! Historiska
museets skrudkammare rymmer Domkyrkans praktfulla textilskatter, ända från medeltiden och fram till i dag.

Söndag 8 november 2015, kl 14 på Historiska museet i Lund. Samling vid Domkyrkans södra port, vid Domkyrkoplatsen.