Söndagskväll i katedralen

Under årets sista Söndagskväll i katedralen den 15 november 2015 är temat Du omsluter mig på alla sidor.

Medverkande
Stefan Ekblad, musik, Inger Ohlén Reingoldt, sång, Josefin G Andersson och Lena Sjöstrand, präster.

Söndagskväll i katedralen – Ord, toner och bilder, en enkel mässa i övergången mellan söndag och vardag. Söndagar kl 19.00.

Vårens söndagskvällar är planerade:

31 januari

14 februari

28 februari

20 mars

10 april

24 april

Varmt välkommen!

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se