Förlåtelse skapar vi tillsammans

Under söndagens gudstjänst står den gränslösa förlåtelsen i fokus. Många föräldrar har nog har sett hur lättade barnen blir när de efter viss vånda sagt förlåt till kompisen, och blivit förlåtna: Nu kan leken fortsätta! Men hur gör vi vuxna? Konflikterna är mer komplexa, men principen är densamma. Det krävs mod för att våga vi be om förlåtelse, och därmed erkänna att vi inte är perfekta.

Att förlåta och bli förlåten ger oss frid och kraft att gå vidare, släppa taget om det som var och tillåta utveckling. Tack Gud för att utveckling inte är att bli perfekt, men hel.