Anna-Märit Linder i Domkyrkoforum

Kanske la du någon gång som barn ett mynt under ett papper och gnuggade på papperet med en penna till dess myntet bildat ett avtryck på papperet. Tekniken du i så fall använde kallas frottage. Frottage är också den teknik som Anna-Märit Linder använt i de bilder som presenteras på Väggen i Domkyrkoforum november 2015.

Med blyerts och kritor har Anna-Märit Linder gnuggat fram strukturen av en stenyta som omger en öppning. Ytan är skrovlig och framträder olika beroende på papperskvalitet och typ av krita.

Öppningen i mitten ger rum för det okända, och konstnären har inspirerats av ordet arsvhelighet. Hon har lutat sig över öppningen som över en brunn och hört ekot av allt det goda som förmedlats genom generationerna. Berättelsen är ändå inte utan sår. Här och där hålls bilden samman av plåster. Det kraftigare plåstret när såret är nytt till det tunna genomskinliga när såret nästan är läkt. Bilderna rymmer helheten gestaltat genom kvadraten, cirkeln och korset.

Frottage kan också beskriva en människas väg. Liksom stenen bildar avtryck på papperet bildar våra upplevelser och erfarenheter spår i oss.

Text: Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan

Utställningen pågår till och med 6 december 2015.

Här finns hela utställningsprogrammet för Väggen i Domkyrkoforum fram till mars 2016.