Peder Winstrup återvänder till Lunds domkyrka

Efter diverse undersökningar och utflykter, har tiden kommit för 1600-talsbiskopen Peder Winstrup att finna sitt slutliga vilorum i Lunds domkyrka. Detta markerar alltså slutet på Winstrups gästspel i 2000-talets offentlighet!

Begravningsplatsen blir omkring två meter upp i det norra av Domkyrkans två torn. Kistan med kroppen anländer med bil fredagen den 11 december cirka klockan 14, och efter detta följer en minneshögtid inne i Domkyrkan klockan 15-15.45 följt av en konsert klockan 17-18 med Malmö musikhögskola. Konserten är slutsåld men minneshögtiden är öppen för alla, i mån av plats.

Fakta
Kistan med biskop Peder Winstrups kropp flyttades från Domkyrkan i Lund till Historiska museets konserveringsavdelning i september förra året. Sedan dess har en serie arkeologiska och medicinska undersökningar påbörjats. Kistan med sitt innehåll utgör en unik tidskapsel från år 1679 med både välbevarad kropp, textilier och växtmaterial. I december CT-scannades Peder Winstrup på Universitetssjukhuset i Lund. En helt sensationell upptäckt var att de inre organen var bevarade. Winstrups mumie är en av de bäst bevarade kropparna från 1600-talets Europa, med en mycket stor informationspotential. Nu kan resultaten från de inledande undersökningarna presenteras.

Vem var Peder Winstrup?
Winstrup var en renässansmänniska; professor i fysik, teologie doktor, arkitekt, boktryckare och allmänt vetenskapligt nyfiken. Mest känd är han som biskop i Lund 1638-1679 och som initiativtagare till att grunda Lunds universitet. Han gjorde sig känd som en skicklig maktspelare som navigerade mellan båda sidor i den svensk-danska konflikten, både före och efter 1658 när Skåne blev svenskt.

Läs mer om Peder Winstrup här.