Domkyrkans gudstjänster under julhelgerna 2015–2016

I Domkyrkan firar vi många gudstjänster under jul, nyår och trettondedag. Här är vad som sker 2015–2016. Varmt välkommen till Lunds domkyrka!

23 december
Kl. 13.00 samlas vi vid krubban till en gudstjänst särskilt för barn.

24 december, julafton
Kl 9.00. Julaftonen inleds med en mässa i högkoret. Vi lyssnar till Jesajas ord och öppnar oss för julens händelser.

Kl 11.00. Julaftonens julbön klockan 11 firas i mittskeppet med en dramatisering av julens händelser. Många barn och familjer brukar samlas till denna julbön.

Kl 13.00. Vid julbönen 13.00 sjunger vi in julen och lyssnar till julevangeliet på flera språk.

Kl 16.00. Julbönen 16.00 har en meditativ karaktär och Biskopen predikar.

Kl 23.30. Julnattens mässa inleds 23.30. Mässan firas vid mittskeppsaltaret. I mässan vandrar vi tillsammans till kryptan, Domkyrkans födelsegrotta. Vi firar Jesu födelse och herdarna och änglarna är i fokus.

25 december, juldagen
Kl 07.00. Juldagens första gudstjänst är julottan. Här sjunger vi ”Var hälsad sköna morgonstund” och gläds över att Kristus är född till jorden. När vi lämnar kyrkan kan vi ana morgonljuset.

Kl 11.00 firas högmässa. Också här läses julevangeliet och vi får begrunda julens budskap, liksom Maria gjorde när herdarna lämnat stallet. Voices ger julkonsert på juldagens eftermiddag kl 15.30 och den engelska gudstjänsten firas 17.00.

26 december, annandag jul
Kl 11.00 firas annandagens högmässa som har en lite annorlunda karaktär. Det är den helige Stefanos dag. Martyrerna är dagens tema och den liturgiska färgen är röd, kärlekens, kampens och martyrernas färg.

Kl 14 är det gudstjänst på teckenspråk i den sjuarmade ljusstakens kapell i Domkyrkan.

27 december, söndag
Kl 11.00 firas högmässa och temat är Guds barn. Texterna berättar om barnmorskorna som räddade livet på nyfödda pojkar i Egypten. I evangeliet möter vi Jesu ord: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.”

Kl 17.00 gudstjänst på engelska.

31 december, nyårsafton, och 1 januari, nyårsdagen
Genom nyårsbönen kl 16.00 på nyårsafton och nyårsdagens högmässa kl 11.00 tackar vi för året som gått och tar emot det nya. Nyårsdagen är en förbönsdag för fred.

6 januari, trettondedag jul
Kl 11.00 högmässa. Trettondedag jul den 6 januari är stjärntydarnas dag. De heliga kungarna som följde en stjärna har nu kommit fram till krubban. Guld, rökelse och myrra bär de fram till barnet. I Domkyrkans ur kan vi varje dag året runt se stjärntydarna och höra den medeltida julhymnen In dulci jubilo. På Trettondedag jul spelar uret i högmässan.