Är du nyfiken på kristen tro?

Vill du tala med andra om tro, kyrkan och livet?

I så fall är du välkommen till samtalsgruppen Andrum. Vi träffas under sex måndagskvällar från 15 februari-21 mars 2016 kl 19-21 i Domkyrkoforum.

Gruppen är för dig som är nyfiken på kristen tro och vill dela tankar och frågor med andra. Är du inte döpt eller konfirmerad kan deltagande i gruppen leda fram till dop eller konfirmation i påsknattens mässa i Domkyrkan.

Kontakta Veronica Helm Andréasson, präst i Domkyrkoförsamlingen, 046 35 87 44. Anmälan senast 8 februari 2016.