Sorgegrupp

Bär du på en obearbetad sorg efter en nära anhörigs död? Då är du välkommen till Studentprästernas samtalsgrupp.

Studentprästerna anordnar sorgegrupper där du och andra i din situation träffas ett antal gånger för att utbyta erfarenheter och komma vidare i sorgeprocessen. Vi vänder oss till dig som är ung vuxen eller student och har mist en närstående.
Varje människas sorg är unik och tillsammans kan vi hjälpa varandra att se att det går att komma vidare i sorgen. Nya grupper startar kontinuerligt och mötena är kostnadsfria.

Begränsat antal platser, minst 4 och högst 8 deltagare.

För mer information/anmälan kontakta:
Lisa Svensson, studentpräst i Lund
lisa.k.svensson@svenskakyrkan.se 046 71 87 36